ZWOŁANIE POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH, SENIORÓW i ZDROWIA
(29.05.2024)

Zawiadamia się, iż zostało zwołane posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Seniorów i Zdrowia w dniu 13 czerwca 2024 r. (czwartek) o godzinie 17.30 w siedzibie Samorządowego Żłobka nr 1 w Krakowie, przy ul. Podzamcze 1, 31-003 Kraków.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie kworum.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Spotkanie z Panią Stanisławą Wolnicką – Dyrektor Żłobka Samorządowego nr 1 w Krakowie.
6. Przyjęcie projektów uchwał.
7. Omówienie korespondencji.
8. Sprawy bieżące.
9. Oświadczenia i komunikaty.
10. Zamknięcie posiedzenia.