ZWOŁANIE POSIEDZENIA KOMISJI PRAWORZĄDNOŚCI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
(29.05.2024)

Zawiadamia się, iż zostało zwołane posiedzenie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego w dniu 11 czerwca 2024 r. (wtorek) o godzinie 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy I Stare Miasto, Rynek Kleparski 4 w Krakowie.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie kworum.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Omówienie ewentualnego zakupu „sonometrów” z przedstawicielami policji i straży miejskiej.
6. Przyjęcie projektów uchwał.
6. Omówienie korespondencji.
7. Sprawy bieżące.
8. Oświadczenia i komunikaty.
9. Zamknięcie posiedzenia.