Statut

UCHWAŁA NR LXXII/2048/21 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX /1495/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie.