Statut

Statut Dzielnicy I

Uchwała Nr XCIX/1495/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie; zmieniona uchwałą nr XCVIII/2536/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r.; zmieniona uchwałą nr CVIII/2789/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Uchwała Nr XXI/421/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1495/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie.

Do pobrania

Uchwała Nr XLVIII/1325/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1495/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1837 z późn. zm.).

Do pobrania