Małgorzata Bochenek

Małgorzata Bochenek
Małgorzata Bochenek
Kontakt: bochenekmalgorzata@gmail.com kom. 691 855 845
Dyżur: w Klubie „Kazimierz” ul. Krakowska 13 (sala na parterze wejście od korytarza), w dniach: 3 październik (wtorek) w godz. 17.00 - 18.30 (połączony z głosowaniem w Budżecie Obywatelskim) oraz 14 listopada 2023r. (wtorek) w godz. 17.00-18.30. Możliwość umówienia spotkania w innym terminie telefonicznie bądź mailowo.
Rejon: okręg nr 2, BOCHEŃSKA 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, BONIFRATERSKA 1, 2, 3, BOŻEGO CIAŁA 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 31, ESTERY 20, 22, IZAAKA 1, 3, 5, 7, JAKUBA 27, 29, 29-31, 31, 33, JÓZEFA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30, 34, KRAKOWSKA 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, KUPA 11, 13, 15, 17, 24, 26, MEISELSA 5, 7, 9, 11, 13, 17, MOSTOWA 1, 2, 3, 3A, 4, 4A, 4B, 6, 8, NOWA 3, PLAC NOWY 1, 3, 3A, 4, PLAC WOLNICA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, PODGÓRSKA 11, 12, ŚW. WAWRZYŃCA 3, 5, 6, 7, 9, 11, TRYNITARSKA 4, 6, 11, 16, 18

Całe życie mieszkam w Dzielnicy I, aktualnie na krakowskim Kazimierzu. Uczęszczałam do Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 2 na ul. Studenckiej 6. Ukończyłam II Liceum Ogólnokształcące w Krakowie oraz Psychologię Stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim.

  • w latach 2012-2013 współpracowałam z Radą Dzielnicy I Stare Miasto i współtworzyłam budżet partycypacyjny “Priorytet Obywatelski Dzielnicy I”. Od tego czasu stale wspieram Radę Dzielnicy I w organizacji spotkań i głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego, organizacji konsultacji społecznych i innych działaniach na rzecz rozwoju partycypacji społecznej,
  • w 2014 roku brałam udział w pracach Prezydenckiego Zespołu Zadaniowego ds. Budżetu Obywatelskiego i byłam członkinią Rady Programowej Budżetu Obywatelskiego,
  • 2015 roku jestem członkinią Rady Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa a do 2019 roku jako przedstawicielka organizacji pozarządowych i grup nieformalnych byłam jego współprzewodniczącą.

W Radzie Dzielnicy pragnę kontynuować pracę społeczną w obszarach, takich jak m.in.:

  • Podwyższanie jakości życia seniorów i osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin, poprzez m.in.: zwiększanie oferty i dostępności jednostek miejskich
  • Działania na rzecz zahamowania wyludniania się Dzielnicy I a zwłaszcza Kazimierza poprzez m.in.: dbanie o respektowanie praw mieszkanek i mieszkańców do życia w spokojnej, czystej i bezpiecznej okolicy, obronę praw lokatorów, wspieranie lokalnych drobnych przedsiębiorców, rzemieślników i firm rodzinnych a także zachowanie dostępu do usług publicznych,
  • Dbanie o przestrzeń miejską, tereny zielone i ochronę dziedzictwa kulturowego Dzielnicy poprzez m.in. wnioskowanie o odpowiednie zapisy w dokumentach miejskich,
  • Działania na rzecz zwiększania wpływu mieszkańców i mieszkanek na zarządzanie Krakowem poprzez m.in.: organizację spotkań w ramach Budżetu Obywatelskiego, konsultacji społecznych i wspieranie inicjatyw społecznych,
  • Dostosowanie (w granicach prawa) do potrzeb lokalnej społeczności zmian w organizacji ruchu ulicznego.