O dzielnicy

Dzielnica I położona w środku miasta, sąsiaduje od północnego zachodu z Dzielnicą V, od północnego wschodu z Dzielnicą III, od wschodu – z Dzielnicą II, od południa z dzielnicami VIII i XIII, od zachodu – z Dzielnicą VII.

Jednostki urbanistyczne Dzielnicy Pierwszej to: Kazimierz, Kleparz, Nowe Miasto, Nowy Świat, Piasek, Stare Miasto, Stradom, Śródmieście Warszawskie, Wawel.

Przed dwustu laty obecna dzielnica pierwsza to był cały ówczesny Kraków wraz z przedmieściami oraz dwoma miastami – Kazimierzem i Kleparzem.

Jeszcze sto lat temu krakowianie niechętnie zamieszkiwali poza obrębem Plant. Dzisiaj, kiedy miasto rozrosło się od Mogiły po Bronowice i od Toń po Swoszowice, wydaje się to śmieszne, ale wtedy wielką wyprawą był spacer na Kopiec Kościuszki. Na terenie dzielnicy leży Wawel, Rynek Główny, Uniwersytet Jagielloński, najwspanialsze kościoły i muzea. Tu mieszczą się siedziby władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich, Kuria Metropolitalna, placówki dyplomatyczne, hotele, banki oraz Krakowskie Centrum Komunikacyjne.