Konsultacje ws tzw. miejsc kiss and ride przy Sobieskiego 3
(07.06.2024)

Dyrekcja Prywatnej Szkoły Podstawowej „Academos” (ul. Sobieskiego 3) wystąpiła do Rady Dzielnicy I Stare Miasto z wnioskiem o wyznaczenie dwóch stanowisk ograniczonego postoju znakiem B-35 (tzw. kiss and ride).

Zdaniem wnioskodawców wyznaczenie tych miejsc przed bramą budynku szkoły w znacznym stopniu zwiększy bezpieczeństwo dowożonych dzieci i przyczyni się do zmniejszenia porannych korków w rejonie szkoły.

Wiąże się to jednak z utratą dwóch 2 miejsc parkingowych.

Prosimy o kierowanie Państwa opinii do Rady Dzielnicy do dnia 12 czerwca br.

Adres
e-mail: rada@dzielnica1.krakow.pl

Opinię można złożyć również osobiście w siedzibie Radzie Dzielnicy I Stare Miasto:
Rynek Kleparski 4, II p.
31-150 Kraków

Godziny pracy sekretariatu:
10 czerwca: nieczynne
11 i 12 czerwca w godzinach pracy sekretariatu: 10:00-14:30.

Rada i Zarząd Dzielnicy I Stare Miasto