Komisje

Komisja Architektury i Infrastruktury Komunalnej
Komisja Ochrony Zabytków i Środowiska
Komisja Mieszkaniowa i Spraw Społecznych
Zadania:
Komisja Praworządności i Porządku Publicznego
Komisja Komunikacji Społecznej i Promocji
Komisja Kultury i Dziedzictwa Kulturowego
Komisja Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych
Komisja ds. Przeciwdziałania oraz Likwidacji Skutków Nielegalnego Graffiti
Komisja Sportu

NAGRANIA KOMISJI

Posiedzenie Komisji Edukacji z 13 czerwca 2022
Posiedzenie Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej z 9 czerwca 2022
Posiedzenie Komisji Ochrony Zabytków i Środowiska z 2 czerwca 2022