Komisje

Komisja Architektury, Zieleni i Innowacji
Komisja Praworządności i Porządku Publicznego
Zadania:
Komisja Komunikacji Społecznej i Promocji
Zadania:
Komisja Rewizyjna
Komisja Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

NAGRANIA KOMISJI

Posiedzenie Komisji Edukacji z 9 czerwca 2023
Posiedzenie Komisji Ochrony Zabytków i Środowiska z 9 czerwca 2023