Budżet obywatelski

Budżet partycypacyjny jest mechanizmem z najwyższego poziomu partycypacji obywatelskiej – narzędziem umożliwiającym obywatelkom i obywatelom faktyczne współdecydowanie o wydatkowaniu środków z lokalnego budżetu. Ma na celu zwiększenie zakresu współrządzenia miastem przez mieszkanki i mieszkańców, diagnozę ich potrzeb, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz nawiązanie dialogu między różnymi osobami należącymi do samorządu: lokalną społecznością, przedstawicielami i przedstawicielkami urzędu, władz oraz różnych grup społecznych i wiekowych.

Aktualności

Przedstawiamy wyniki głosowania mieszkańców w siódmej edycji budżetu obywatelskiego. Do realizacji trafi łącznie 195 projektów-  10 ogólnomiejskich i 185 dzielnicowych. Szczegółowe wyniki głosowania mieszkańców – w skali miasta i dzielnic – prezentujemy poniżej. Wyniki głosowania – projekty ogólnomiejskie [PDF] Wyniki głosowania – projekty dzielnicowe [PDF] Wśród głosujących przeważały kobiety (55 proc.), a najaktywniejsi okazali się […]

Przypominamy, że głosowanie  ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego odbędzie się w dniach 26 września – 5 października. Głosować można: – elektronicznie na stronie https://budzet.krakow.pl/ – osobiście poprzez kartę do głosowania w wybranym punkcie głosowania. Wykaz punktów głosowania poniżej:

Informujemy, że w dniach 28-30 kwietnia infolinia BO będzie czynna do godz. 20.00 W dniach 28, 29 oraz 30 kwietnia w godzinach od 7.30 do 15.30, infolinia budżetu obywatelskiego będzie czynna pod numerem telefonu: 12 616 11 11 Ze względów organizacyjno-technicznych, kontakt po godzinie 15.30 w powyższych dniach, będzie możliwy pod poniższymi numerami telefonów: 12 616 78 28 12 616 51 36 […]

Harmonogram

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa IX edycja – 2022

DZIAŁANIE:

TERMIN:

1. Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Marzec – kwiecień
2. Składanie projektów 21 marca – 25 kwietnia
3. Publikacja wyników weryfikacji 8 sierpnia
4. Składanie protestów wobec wyników oceny prawnej 8 – 17 sierpnia
5. Sporządzenie i ogłoszenie listy projektów, które będą poddane głosowaniu do 15 września
6. Głosowanie 30 września – 14 października
7. Ogłoszenie wyników głosowania 7 listopada
8. Zatwierdzenie projektów do realizacji do 30 listopada

Ważne strony

Realizacja zadań