Budżet obywatelski

Budżet partycypacyjny jest mechanizmem z najwyższego poziomu partycypacji obywatelskiej – narzędziem umożliwiającym obywatelkom i obywatelom faktyczne współdecydowanie o wydatkowaniu środków z lokalnego budżetu. Ma na celu zwiększenie zakresu współrządzenia miastem przez mieszkanki i mieszkańców, diagnozę ich potrzeb, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz nawiązanie dialogu między różnymi osobami należącymi do samorządu: lokalną społecznością, przedstawicielami i przedstawicielkami urzędu, władz oraz różnych grup społecznych i wiekowych.

Aktualności

Od 30 września do 14 października elektronicznie lub osobiście zachęcamy do udziału w głosowaniu na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Warto głosować, bo projekty w ramach budżetu nie tylko zmieniają otoczenie, ale także integrują sąsiadów i tworzą przestrzeń do wspólnego spędzania wolnego czasu. W tej edycji pod głosowanie poddanych jest 558 projektów, w tym 93 to projekty […]

Niebieskie tło, tekst

Od 30 września do 14 października elektronicznie lub osobiście można głosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Warto głosować, bo projekty w ramach budżetu nie tylko zmieniają otoczenie, ale także integrują sąsiadów i tworzą przestrzeń do wspólnego spędzania wolnego czasu. W tej edycji  pod głosowanie jest poddanych 558 projektów, w tym 93 to projekty ogólnomiejskie oraz 465 […]

Niebieskie tło, kobieta, tekst

Serdecznie zachęcamy do udziału w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Warto zgłaszać własne pomysły na miasto i dzielnicę. Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu nasze otoczenie zmienia się na lepsze. Wiele osób może korzystać nie tylko z nowej infrastruktury i zieleni, lecz także z zajęć, imprez kulturalnych i sportowych oraz wielu innych pozytywnych skutków realizacji zadań. Wnioski można składać […]

Harmonogram

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa IX edycja – 2022

DZIAŁANIE:

TERMIN:

1. Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Marzec – kwiecień
2. Składanie projektów 21 marca – 25 kwietnia
3. Publikacja wyników weryfikacji 8 sierpnia
4. Składanie protestów wobec wyników oceny prawnej 8 – 17 sierpnia
5. Sporządzenie i ogłoszenie listy projektów, które będą poddane głosowaniu do 15 września
6. Głosowanie 30 września – 14 października
7. Ogłoszenie wyników głosowania 7 listopada
8. Zatwierdzenie projektów do realizacji do 30 listopada

Ważne strony

Realizacja zadań