Budżet obywatelski

Budżet partycypacyjny jest mechanizmem z najwyższego poziomu partycypacji obywatelskiej – narzędziem umożliwiającym obywatelkom i obywatelom faktyczne współdecydowanie o wydatkowaniu środków z lokalnego budżetu. Ma na celu zwiększenie zakresu współrządzenia miastem przez mieszkanki i mieszkańców, diagnozę ich potrzeb, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz nawiązanie dialogu między różnymi osobami należącymi do samorządu: lokalną społecznością, przedstawicielami i przedstawicielkami urzędu, władz oraz różnych grup społecznych i wiekowych.

Aktualności

Niebieskie tło, kobieta, tekst

Serdecznie zachęcamy do udziału w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Warto zgłaszać własne pomysły na miasto i dzielnicę. Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu nasze otoczenie zmienia się na lepsze. Wiele osób może korzystać nie tylko z nowej infrastruktury i zieleni, lecz także z zajęć, imprez kulturalnych i sportowych oraz wielu innych pozytywnych skutków realizacji zadań. Wnioski można składać […]

Zachęcamy do głosowania w Budżecie Obywatelskim 2021 w punktach zlokalizowanych na terenie Dzielnicy I Stare Miasto lub elektronicznie na stronie. Od 1 do 10 października elektronicznie lub osobiście będzie można głosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Poniżej zamieszczamy wykaz punktów do głosowania w naszej Dzielnicy.  

Ludzie z tabliczkami i napis głosuj

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem punktów głosowania. Przypominamy, że głosowanie w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa odbędzie się w dniach 1 – 10 października. Głosować można: – elektronicznie – poprzez platformę internetową; – osobiście – poprzez kartę do głosowania w wybranym punkcie głosowania. Wykaz punktów do głosowania dostępny jest TUTAJ. Każdy głosujący musi oddać głos […]

Harmonogram

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa IX edycja – 2022

DZIAŁANIE:

TERMIN:

1. Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Marzec – kwiecień
2. Składanie projektów 21 marca – 25 kwietnia
3. Publikacja wyników weryfikacji 8 sierpnia
4. Składanie protestów wobec wyników oceny prawnej 8 – 17 sierpnia
5. Sporządzenie i ogłoszenie listy projektów, które będą poddane głosowaniu do 15 września
6. Głosowanie 30 września – 14 października
7. Ogłoszenie wyników głosowania 7 listopada
8. Zatwierdzenie projektów do realizacji do 30 listopada

Ważne strony

Realizacja zadań