Budżet obywatelski

Budżet partycypacyjny jest mechanizmem z najwyższego poziomu partycypacji obywatelskiej – narzędziem umożliwiającym obywatelkom i obywatelom faktyczne współdecydowanie o wydatkowaniu środków z lokalnego budżetu. Ma na celu zwiększenie zakresu współrządzenia miastem przez mieszkanki i mieszkańców, diagnozę ich potrzeb, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz nawiązanie dialogu między różnymi osobami należącymi do samorządu: lokalną społecznością, przedstawicielami i przedstawicielkami urzędu, władz oraz różnych grup społecznych i wiekowych.

Aktualności

Fioletowe tło, kobieta, tekst

Za nami 10 jubileuszowa dla całego miasta edycja Budżetu Obywatelskiego. Była ona wyjątkowa pod wieloma względami m.in. ze względu na zwiększenie frekwencji w stosunku do lat poprzednich. Bogactwo pomysłów na rozwiązanie lokalnych problemów, poprawę otaczającej nas przestrzeni i wsparcie potrzebujących, świadczą o pomysłowości oraz spostrzegawczości tegorocznych wnioskodawców i wnioskodawczyń. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w tworzenie […]

Niebieskie tło, ludzie, tekst

Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie do udziału w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim Miasta Krakowa. Na terenie naszej Dzielnicy głosować można do  dnia 6.10.2023 r. (piątek) za pomocą kart papierowych w poniższych punktach: -> w siedzibie Dzielnicy I Stare Miasto, Rynek Kleparski 4 (II p. z windą): o   30.09. (sobota) w godz. 17:00 – 19:00  (dyżur p. Barbary Zarzyckiej-Rzeźnik) o   02.10.  (poniedziałek) w godz. 9:00 – 15:00 o   03.10. (wtorek) […]

Biało niebieskie tło, tekst

Maratony pisania projektów są spotkaniami otwartymi, podczas których mieszkanki i mieszkańcy na udostępnionych komputerach mogą przygotować i złożyć wnioski do budżetu obywatelskiego. Ich celem jest wsparcie merytoryczne wnioskodawców i wnioskodawczyń, przekazywanie informacji na temat najważniejszych kwestii przydatnych przy tworzeniu projektów oraz udzielanie ewentualnych wskazówek. Merytoryczne wsparcie pracowników, którzy na co dzień zajmujących się oceną i […]

Harmonogram

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa X edycja – 2023

DZIAŁANIE:

TERMIN:

1. Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami luty
2. Składanie projektów 1 lutego – 2 marca
3. Publikacja wyników weryfikacji 12 czerwca
4. Składanie protestów wobec wyników oceny prawnej 12 – 21 czerwca
5. Sporządzenie i ogłoszenie listy projektów, które będą poddane głosowaniu do 12 lipca
6. Głosowanie 22 września – 6 października
7. Ogłoszenie wyników głosowania 30 października
8. Zatwierdzenie projektów do realizacji do 15 listopada

Ważne strony

Realizacja zadań