Wielki Konkurs Wiedzy o Rakowicach
(11.01.2018)

Specjalnie dla Państwa Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa oraz Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 przygotowały konkurs w ramach promocji wystawy „Zwierzyniec zaprasza Rakowice”, która jest prezentowana do 25 lutego 2018 r. w Domu Zwierzynieckim przy ul. Królowej Jadwigi 41 w Krakowie od wtorku do niedzieli w godz. 9.30-17.00.
Odpowiedzi na pytania konkursowe można znaleźć m.in. na wystawie Zwierzyniec zaprasza: Rakowice oraz w folderze pod tym samym tytułem przygotowanym przy okazji wystawy.
Odpowiedzi można udzielać do 10 lutego 2018 r. pisemnie lub mailowo, posługując się wydrukowanym arkuszem zamieszczonym poniżej oraz na stronach Rady Dzielnicy III – www.dzielnica3.krakow.pl lub wypisując w mailu odpowiedzi w sposób: 1a, 2b, 3c itd. Odpowiedzi należy przesłać na adres mailowy Rady Dzielnicy III – rada@dzielnica3.krakow.pl lub pocztą na adres Rady Dzielnicy III – ul. Naczelna 12, 31-421 Kraków.
Na autorów najtrafniejszych odpowiedzi czekają dyplomy i nagrody przygotowane przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 oraz Radę Dzielnicy III Prądnik Czerwony. O wynikach decydować będzie liczba punktów, w przypadku równej ich liczby decydować będzie data dostarczenia odpowiedzi.
Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w niedzielę 25 lutego 2018 r. podczas finisażu wystawy. O dokładnej godzinie laureaci zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie wraz z zaproszeniem na przybycie.
Zapraszamy do zabawy!

ZOBACZ PYTANIA KONKURSOWE
ARKUSZ ODPOWIEDZI