Skład rady

Zarząd

Tomasz Daros
Tomasz Daros
Przewodniczący Rady Dzielnicy I Stare Miasto, Przewodniczący Zarządu
Kontakt:  tomasz.daros@gmail.com  kom. 502-292-779
Rejon: okręg nr 19
Zadania: organizacja pracy Rady i Zarządu, reprezentowanie Rady na zewnątrz, kontakty z mediami, nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją zadania „Informacja i łączność z mieszkańcami” oraz zadaniami z zakresu Budżetu Obywatelskiego oraz ochrony środowiska, planowanie, nadzór finansowy i merytoryczny nad środkami przeznaczonymi na funkcjonowanie biura Dzielnicy.

Jestem mieszkańcem Krakowa od urodzenia. Ukończyłem XII Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida oraz uzyskałem tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie odbywam aplikację Radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Posiadam doświadczenie zawodowe związane z obsługą projektów Unijnych oraz narzędzi finansowych dla firm.

Moja pasja to samorząd od 10 lat jestem Radnym w Dzielnicy I Stare Miasto. Obecnie dzięki zaufaniu Mieszkańców oraz Radnych Dzielnicy I sprawuję funkcję Przewodniczącego Rady i Zarząd Dzielnicy I "Stare Miasto"

2006 – 2008 Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji
2008 – 2014 Członek Zarządu Rady Dzielnicy I
2013 – 2014 Przewodniczący Doraźnej Komisji ds. Budżetu Partycypacyjnego.
2014 Członek Zespołu Zadaniowego przy Prezydencie Miasta Krakowa ds. opracowania projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącej zasad funkcjonowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego w Krakowie.
2014 – aktualnie Członek Rady Programowej Budżetu Obywatelskiego
2014 – aktualnie Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy I „Stare Miasto”

Zająłem pierwsze miejsce w Rankingu Krakowskich Samorządowców sporządzonym przez Instytut Aurea Libertas w kategorii Radnych Dzielnicy I Stare Miasto oraz trzecie spośród wszystkich Radnych Dzielnicy w Krakowie

Radni

Jacek Balcewicz
Jacek Balcewicz
Kontakt:  Prosimy o kontakt z sekretariatem  tel. Prosimy o kontakt z sekretariatem
Rejon: okręg nr 3
Piotr Batko
Piotr Batko
Kontakt:
Rejon: okręg nr 14
Małgorzata Bochenek
Małgorzata Bochenek
Kontakt:
Rejon: okręg nr 2
Marta Chlanda
Marta Chlanda
Kontakt:
Rejon: okręg nr 20
Jędrzej Chodziński
Jędrzej Chodziński
Kontakt:
Rejon: okręg nr 10
Weronika Duda
Weronika Duda
Członek Zarządu Rady Dzielnicy
Kontakt:  weronika.maria.duda@gmail.com
Rejon: okręg nr 7
Jan Hoffman
Jan Hoffman
Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy
Kontakt:
Rejon: okręg nr 8
Wojciech Jakubowski
Wojciech Jakubowski
Kontakt:
Rejon: okręg nr 13
Witold Jan Kajstura
Witold Jan Kajstura
Kontakt:  hydrogeowika@wp.pl  kom. 501 542 469
Rejon: okręg nr 5
Alina Kamińska
Alina Kamińska
Kontakt:
Rejon: okręg nr 6
Edyta Kruk
Edyta Kruk
Kontakt:
Rejon: okręg nr 15
Rafał Nowak
Rafał Nowak
Członek Zarządu Rady Dzielnicy
Kontakt:  nowycabrio@interia.pl  tel. 794-011-011
Rejon: okręg nr 16
Marcin Orski
Marcin Orski
Kontakt:  orski.marcin@gmail.com  kom. 692-915-494
Rejon: okręg nr 18
Krzysztof Sajdak
Krzysztof Sajdak
Kontakt:  sajdak.krzysiek@gmail.com  kom. 514 144 427
Rejon: okręg nr 1
Olgierd Sęczek
Olgierd Sęczek
Członek Zarządu Rady Dzielnicy
Kontakt:  olgierdseczek@o2.pl  kom. 698-990-075
Rejon: okręg nr 21
Grzegorz Sobol
Grzegorz Sobol
Kontakt:  glsobol@onet.pl
Rejon: okręg nr 11
Michał Szafraniec
Michał Szafraniec
Kontakt:
Rejon: okręg nr 4
Maciej Wicherek
Maciej Wicherek
Kontakt:
Rejon: okręg nr 9
Elżbieta Wyszyńska
Elżbieta Wyszyńska
Kontakt:  wyszynskae@um.krakow.pl
Rejon: okręg nr 12
Barbara Zarzycka-Rzeźnik
Barbara Zarzycka-Rzeźnik
Kontakt:  barbararzeznik@interia.pl  kom. 504-706-110
Rejon: okręg nr 17