I sesja Rady Dzielnicy I Stare Miasto
(13.12.2018)

I sesja Rady Dzielnicy I Stare Miasto w dniu 20.12.2018 r. o godz.18:00

siedziba Rady Dzielnicy I Stare Miasto, Rynek Kleparski 4

Projekt porządku obrad :
1. Otwarcie sesji,
2. Ślubowanie członków Rady Dzielnicy,
3. Przedstawienie projektu porządku obrad,
4. Wybór Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy,
5. Oświadczenia i komunikaty.

Dominik Jaśkowiec
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa