Zbigniew Biernat

Zbigniew Biernat
Zbigniew Biernat
Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej
Kontakt: biernatz@agh.edu.pl
Rejon: okręg nr 13