Elżbieta Wyszyńska

Elżbieta Wyszyńska
Elżbieta Wyszyńska
Przewodnicząca Komisji Kultury
Kontakt: wyszynskae@um.krakow.pl
Rejon: okręg nr 12