Projekt społeczny: Młodzi dla AK_AK dla młodych - Dzielnica 1 Kraków

Projekt społeczny: Młodzi dla AK_AK dla młodych
(08.02.2018)

OPIS PROBLEMU SPOŁECZNEGO

Problem jaki zauważyliśmy to brak zainteresowania młodzieży historią. Według Instytutu Badań Edukacyjnych blisko 40% uczniów szkół ponadgimnazjalnych nie wie kiedy Polska odzyskała niepodległość. Jeden ze znanych dziennikarzy przeprowadził sondę uliczną w której pytani mieli rozpoznać symbol  SS, mało kto umiał odpowiedzieć na to pytanie. To pokazuje jak słabą znajomość podstawowej historii posiadają Polacy, a przede wszystkim młodzież. O braku zainteresowania tą dziedziną może też świadczyć bardzo niska ilość osób pisząca maturę z historii. W 2017 roku tylko około 20 tysięcy uczniów przystąpiło do napisania tego egzaminu, co stanowi  7 % maturzystów. A odsetek osób, które chcą  go napisać z roku na rok maleje.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Projekt społeczny „Młodzi dla AK_AK dla młodych” ma na celu niesienie pomocy żołnierzom Armii Krajowej oraz zainteresowanie młodzieży tematyką II wojny światowej. Zorganizowaliśmy spotkanie, na którym młodzież usłyszała historię II wojny światowej od osób, które ją przeżyły.

BENEFICJENCI

Beneficjentami  naszego projektu są ludzie młodzi oraz żołnierze Armii Krajowej. Młodzież to  najczęściej  uczniowie szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, ale nasze wydarzenie kierujemy nie tylko dla młodzieży ale do wszystkich osób niezależnie od wieku, którzy chcą posłuchać historię  wojny od osób, które ją przeżyły. Motywacją dla grup, które przybyły  był fakt, że takie spotkania  odbywają się bardzo rzadko ,a jest to ostatni moment żeby spotkać się z kombatantami II wojny światowej. Żołnierze  Armii Krajowej poczują, że inni o nich pamiętają i mogą liczyć na czyjeś wsparcie, szczególnie młodych.

OPIS KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW

Korzyści jakie zyskają beneficjenci naszego projektu to poszerzenie wiedzy historycznej na temat II wojny światowej, poznanie życia poszczególnych ludzi podczas tego okresu i wydarzeń o których mogliby się nie dowiedzieć w żadnym z podręczników. Oprócz tego korzyści jakie wynikają z naszego projektu to  zainteresowanie młodych historią oraz szerzenie pomocy żołnierzom Armii Krajowej.

DŁUGI OPIS PROJEKTU

Nasz projekt organizujemy, ponieważ ludzie nie znają historii  a osoby, które walczyły za ojczyznę często są zapomniane. Chcemy zmienić te losy. Pragniemy  zainteresować młodzież  historią, a w szczególności II wojną światową i rozbudzić w nich ducha patriotyzmu.  Zamierzamy wesprzeć też żołnierzy Armii Krajowej duchowo (poprzez spotkania, rozmowę) a w razie możliwości też materialnie.  Zwieńczeniem projektu było spotkanie młodzieży (i wszystkich zainteresowanych) z kombatantami II wojny światowej , na którym uczestnicy usłyszeli  historie wojny od osób, które ją przeżyły. Może taka droga  poznania historii uatrakcyjni ją i zmieni   postrzeganie jej.

KONFERENCJA

31 STYCZNIA 2018 r. w Muzeum Armii Krajowej  im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” W Krakowie odbyła się Konferencja Naukowo-Edukacyjna   dla młodzieży w ramach projektu Młodzi dla AK_AK dla młodych   „II wojna światowa- oczami świadków”. Konferencję rozpoczął koncert pieśni patriotycznych, a następnie odbył się wykład Żołnierzy Armii Krajowej  Pana Majora Stanisława Szuro oraz Pana  Kapitana Włodzimierza Wolnego. Na wydarzenie przybyło ok 430 osób m.in. z Krakowa, Brzeska, Dąbrowy Tarnowskiej i Niepołomic. , co przerosło nasze oczekiwania (jako organizatorów).