Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o terminie składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego oraz o wysokości środków przeznaczonych na ich realizację - Dzielnica 1 Kraków

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o terminie składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego oraz o wysokości środków przeznaczonych na ich realizację
(14.02.2016)

Termin składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na poziomie dzielnic oraz budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego jest wspólny i przypada na dni od 1-31 marca 2016 r.

Na podstawie uchwały nr XXXVI/612/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim w ramach III edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa przeznaczono w 2016 roku kwotę 8.500.000 zł.