Konsultacje projektu strefy czystego transportu na Kazimierzu
(30.08.2018)

W poniedziałek, 20 sierpnia, rozpoczęły się konsultacje projektu dotyczącego wprowadzenia strefy czystego transportu na Kazimierzu. Jest on oparty na przepisach zawartych w ustawie o samorządzie gminnym i najnowszej ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Kiedy Rada Miasta Krakowa przyjmie uchwałę w centrum Kazimierza zostanie ustanowiona strefa czystego transportu, do której wjazd będą mieli głównie mieszkańcy oraz pojazdy w pełni elektryczne, napędzane wodorem lub gazem CNG.

Podstawowym celem wprowadzenia strefy jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń spowodowanych przez poruszające się pojazdy – chodzi zarówno o spaliny, jak też o wzbijany pył, ścierane opony czy klocki hamulcowe. Istotne zmniejszenie liczby pojazdów wjeżdżających do kwartału turystycznego będzie miało pozytywny wpływ na jakość powietrza znajdującego się nad ulicami. Po ulicach Kazimierza poruszają się głównie piesi. Według szacunków jest ich nawet dziesięciokrotnie więcej niż pasażerów aut. Mniejsza liczba samochodów to także mniejszy hałas komunikacyjny. Zmiany będą miały pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców kwartału i turystów, a także podniosą ich bezpieczeństwo na ulicach.

Dane pochodzące z analiz zamówionych przez ministerstwo środowiska jednoznacznie wskazują, że ograniczenie liczby pojazdów niespełniających odpowiednich norm jakości spalin wpłynie pozytywnie na stan jakości powietrza, w tym szczególnie na spadek poziomu tlenków azotu w powietrzu. Poprawa jakości powietrza jest zaś dla Krakowa żywotnym wyzwaniem – po emisji pochodzącej z likwidowanych systematycznie kotłów domowych, emisja komunikacyjna jest drugim źródłem zanieczyszczeń.

Projekt uzyskał już pozytywną opinię komisji infrastruktury Rady Miasta Krakowa.

Należy zauważyć, że mieszkańcy strefy czystego transportu będą mogli poruszać się po niej pojazdami bez względu na rodzaj napędu i stosowanego paliwa, o ile są to pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i są oni ich właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami. Wyznaczenie strefy czystego transportu nie będzie zobowiązywało mieszkańców strefy do wymiany pojazdów, gdyż byłaby to zbyt daleka ingerencja w prawo własności.

Planowany zasięg strefy czystego transportu:

Strefa czystego transportu

Spod zakazu wjazdu do strefy czystego transportu zostaną wyłączone:

  • samochody mieszkańców
  • nieuwzględnione w ustawie rowery
  • taksówki
  • pojazdy osób niepełnosprawnych posiadających europejską kartę parkingową
  • pojazdy konduktów pogrzebowych oraz orszaków ślubnych
  • pojazdy służb miejskich i zarządcy drogi
  • pojazdy służb państwowych, np. policji
  • pojazdy lekarzy, pielęgniarek i położnych

Oprócz tego wjazd będzie możliwy także dla wszystkich dostawców i obsługi technicznej w wyznaczonych godzinach (od godz. 9 do 12 i od 15 do 16).

Uchwała wejdzie w życie po 30 dniach od jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym, po tym jak zostanie przyjęta przez Radę Miasta.

Dyżury informacyjne:

Spotkania informacyjne odbędą się w Muzeum Inżynierii Miejskiej na ul. św. Wawrzyńca (sala pod antresolą) w terminach: 24 i 26 sierpnia, 4 i 11 września w godz. od 16 do 20. Na miejscu będzie można uzyskać odpowiedzi na pytania, złożyć wnioski i uwagi.

Zobacz także: