Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kleparz”
(02.02.2018)

Tekst planu do pobrania tutaj

Projekt planu do pobrania tutaj