Komisje - Dzielnica 1 Kraków

Komisje

Komisja Architektury i Infrastruktury Komunalnej
Komisja Ochrony Zabytków i Środowiska
Komisja Mieszkaniowa i Spraw Społecznych
Zadania:
Komisja Praworządności i Porządku Publicznego
Komisja Komunikacji Społecznej i Promocji
Komisja Kultury i Dziedzictwa Kulturowego
Komisja Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych
Komisja ds. Przeciwdziałania oraz Likwidacji Skutków Nielegalnego Graffiti
Komisja Sportu

NAGRANIA KOMISJI

Posiedzenie Komisji Edukacji z 16 listopada 2021
Posiedzenie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego z 12 listopada 2021
Posiedzenie Komisji Ochrony Zabytków i Środowiska z 12 listopada 2021