Komisje

Komisja ds. Ochrony Zabytków i Środowiska
Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego
Komisja ds. Przeciwdziałania oraz Likwidacji Skutków Nielegalnego Graffiti
Komisja Komunikacji Społecznej
Komisja Kultury
Komisja Praworządności i Porządku Publicznego
Komisja Rewizyjna
Komisja Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych