Komisje - Dzielnica 1 Kraków

Komisje

Komisja Architektury i Infrastruktury Komunalnej
Komisja Ochrony Zabytków i Środowiska
Komisja Mieszkaniowa i Spraw Społecznych
Komisja Praworządności i Porządku Publicznego
Komisja Komunikacji Społecznej i Promocji
Komisja Kultury i Dziedzictwa Kulturowego
Komisja Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych
Komisja Sportu
Zadania:

NAGRANIA KOMISJI

Posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Kulturoweg z 13 kwietnia 2021
Posiedzenie Komisji Edukacji z 12 kwietnia 2021
Posiedzenie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego z 8 kwietnia 2021
Posiedzenie Komisji Ochrony Zabytków i Środowiska z 8 kwietnia 2021 cz.1
Posiedzenie Komisji Ochrony Zabytków i Środowiska z 8 kwietnia 2021 cz.2