GRA EDUKACYJNA MONEYQUEST – BY NAUKA STAŁA SIĘ PRZYJEMNOŚCIĄ
(19.11.2018)

Obecnie jedną z najpopularniejszych form spędzania wolnego czasu przez dzieci jest bez wątpienia komputer lub tablet. Rodzice, świadomi zagrożeń płynących z niewłaściwego wykorzystywania zdobyczy technologii, starannie dobierają materiały, z których mogą korzystać ich dzieci. Alternatywą dla znanych od pokoleń planszówek stały się komputerowe gry edukacyjne, które znajdziemy na półkach licznych sklepów z multimediami. Internet jest bogaty w darmowe gry edukacyjne, polecane i wykorzystywane przez nauczycieli oraz pedagogów jako nowoczesne pomoce dydaktyczne uzupełniające lub uatrakcyjniające treści z programów nauczania. Ze względu na swą różnorodność, gry edukacyjne mogą znaleźć zastosowanie w pracy z uczniami w każdym wieku. Zasada jest prosta – mają łączyć naukę z zabawą. W przypadku gier dla najmłodszych najczęściej trzeba podjąć się jakieś misji, a w jej trakcie coś odnaleźć, zebrać punkty lub kogoś uratować, a w międzyczasie w przyjemny sposób utrwalić lub zdobyć nową wiedzę. Interesująca tematyka, ciekawa grafika i koncepcja gry dostosowane do wieku dziecka to kluczowe aspekty determinujące efekty wykorzystania takiego narzędzia, zarówno w domu, jak i w szkole. Wybierając odpowiednią grę edukacyjną należy zwrócić uwagę na jej konstrukcję, poziom trudności oraz czas trwania. Najmłodsi mogą szybko zniechęcić się zbyt trudnymi zadaniami oraz znudzić zbyt długą grą. Istotne są również przejrzyste instrukcje i zasady będące gwarantem satysfakcji i sukcesu w grze.

            Wszystko to zostało uwzględnione podczas tworzenia komputerowej gry finansowej MoneyQuest przeznaczonej dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN w Krakowie wraz z Partnerami z Grecji, Portugalii oraz Turcji, która pełni funkcję koordynatora opracowała innowacyjne narzędzie mające wpłynąć na poprawę umiejętności zarządzania finansami przez najmłodszych. Projekt sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Akcji 2 Programu Erasmus+ na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk doskonale wpisuje się w program edukacji finansowej, która zaczyna się w przedszkolu i trwa do osiągnięcia wieku dojrzałego. Instrukcja obsługi oraz przewodnik wprowadzający stanowią uzupełnienie narzędzia, które umożliwi nauczycielom i rodzicom pełne skorzystanie z edukacyjnych funkcji gry. Zawarte w nich propozycje zastosowania pomocy w ramach zajęć lekcyjnych oraz opracowane scenariusze zajęć stanowią gotową bazę metodyczną dla nauczyciela. Gra została entuzjastycznie przyjęta przez uczniów naszej szkoły podczas czerwcowego pilotażu wersji testowej. Uczniowie wykazywali duże zainteresowanie tematyką edukacji finansowej, chętnie uczestniczyli w zajęciach i podejmowali zadania dotyczące planowania i zorganizowania misji kosmicznej na Ziemię.

            Już niebawem gra zostanie bezpłatnie udostępniona na terenie całej Europy. Uczestnicy Projektu liczą, że dzięki Planecie Gorax uczniowie w przyjemny sposób poznają podstawowe terminy związane z edukacją finansową i nauczą się, jak zarządzać swoimi finansami. Zapraszamy do śledzenia nas na facebooku i odwiedzania oficjalnej strony projektu.

Mateusz Gazda – nauczyciel języka angielskiego

Elżbieta Migocka – szkolny koordynator projektu