Budżet obywatelski

 

Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe otwarcie na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra, Cel ten ma prowadzić do aktywnego zaangażowania się w proces opracowania budżetu obywatelskiego oraz do efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetu i budowania więzi w lokalnej społeczności.

Aktualności

Dobiegła końca trzecia już edycja Budżetu Obywatelskiego. Prawie 45 tysięcy krakowian oddało swoje głosy na projekty i zdecydowało, na co zostanie przeznaczone prawie 11 milionów złotych. Do końca marca krakowianie mogli zgłaszać swoje pomysły w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Ostatecznie zgłoszono 215 projektów ogólnomiejskich oraz 396 dzielnicowych – w sumie ponad 600 pomysłów na […]

Serdecznie zachęcamy do udziału w głosowaniu na projekty złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016. Głosowanie będzie odbywać się wyłącznie internetowo za pośrednictwem strony www.budzet.dialoguj.pl Poniżej znajdą Państwo listę miejsc w Dzielnicy I gdzie będzie można skorzystać z komputerów i uzyskać w pomoc w oddaniu głosu, a także listę projektów. Serdecznie zachęcamy do udziału!   Rada […]

Termin składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na poziomie dzielnic oraz budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego jest wspólny i przypada na dni od 1-31 marca 2016 r. Na podstawie uchwały nr XXXVI/612/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w […]

Harmonogram

Spotkania konsultacyjno – informacyjne:

27 lutego 17:30 do 18:30 siedziba Rady Dzielnicy I Stare Miasto, ul. Rynek Kleparski 4 IIp. (dyżur konsultacyjny dla wnioskodawców)

2 marca 14:00 do 16:00 siedziba Rady Dzielnicy I Stare Miasto, ul. Rynek Kleparski 4 IIp. (dyżur konsultacyjny dla wnioskodawców)

5 marca 15:00 do 16:00 siedziba Rady Dzielnicy I Stare Miasto, ul. Rynek Kleparski 4 IIp. (dyżur konsultacyjny dla wnioskodawców)

6 marca 17:30 do 18:30 siedziba Rady Dzielnicy I Stare Miasto, ul. Rynek Kleparski 4 IIp. (dyżur konsultacyjny dla wnioskodawców)

7 marca 17:00 do 18:00 siedziba Rady Dzielnicy I Stare Miasto, ul. Rynek Kleparski 4 IIp.

8 marca 18:00 do 20:00 Polski Związek Głuchych, ul. św. Jana 18, I p., brak windy 9 marca 14:00 do 16:00 siedziba Rady Dzielnicy I Stare Miasto, ul. Rynek Kleparski 4 IIp. (dyżur konsultacyjny dla wnioskodawców)

9 marca 18:00 do 20:00 Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana, ul. Krupnicza 38

12 marca 15:00 do 16:00 siedziba Rady Dzielnicy I Stare Miasto, ul. Rynek Kleparski 4 IIp. (dyżur konsultacyjny dla wnioskodawców)

13 marca 17:30 do 18:30 siedziba Rady Dzielnicy I Stare Miasto, ul. Rynek Kleparski 4 IIp. (dyżur konsultacyjny dla wnioskodawców)

14 marca 17:00 do 18:00 Szkoła Podstawowa nr 4 im. R. Traugutta, ul. Smoleńsk 5

16 marca 14:00 do 16:00 siedziba Rady Dzielnicy I Stare Miasto, ul. Rynek Kleparski 4 IIp. (dyżur konsultacyjny dla wnioskodawców)

19 marca 15:00 do 16:00 siedziba Rady Dzielnicy I Stare Miasto, ul. Rynek Kleparski 4 IIp. (dyżur konsultacyjny dla wnioskodawców)

20 marca 17:30 do 18:30 siedziba Rady Dzielnicy I Stare Miasto, ul. Rynek Kleparski 4 IIp. (dyżur konsultacyjny dla wnioskodawców)

21 marca 17:00 do 18:00 Szkoła Podstawowa Nr 22, ul. Adama Chmielowskiego 1

23 marca 14:00 do 16:00 siedziba Rady Dzielnicy I Stare Miasto, ul. Rynek Kleparski 4 IIp. (dyżur konsultacyjny dla wnioskodawców)

26 marca 13:00 do 14:00 siedziba Rady Dzielnicy I Stare Miasto, ul. Rynek Kleparski 4 IIp. (dyżur konsultacyjny dla wnioskodawców)

26 marca 15:00 do 16:00 siedziba Rady Dzielnicy I Stare Miasto, ul. Rynek Kleparski 4 IIp. (dyżur konsultacyjny dla wnioskodawców)

27 marca 17:30 do 18:30 siedziba Rady Dzielnicy I Stare Miasto, ul. Rynek Kleparski 4 IIp. (dyżur konsultacyjny dla wnioskodawców)

28 marca 17:00 do 18:00 siedziba Rady Dzielnicy I Stare Miasto, ul. Rynek Kleparski 4 IIp.

Przewodniczący Dzielnicy I Stare Miasto zapewnia indywidualne konsultacje, na które można umówić się za pośrednictwem maila tomasz.daros@gmail.com

składanie projektów 1 marca – 31 marca

 

Weryfikacja projektów do 31 maja

publikacja listy projektów 2 czerwca

składanie protestów wobec wyników oceny prawnej 3-7 czerwca

rozpatrywanie protestów do 10 czerwca

ogłoszenie wykazu punktów do głosowania 3 czerwca

Sporządzanie i ogłoszenie listy projektów, które będą poddane głosowaniu 13 czerwca

Możliwość wycofania wniosków do 10 czerwca

Głosowanie 18-30 czerwca

Zatwierdzenie projektów do realizacji do 31 lipca

Ważne dokumenty

Lista zwycięskich projektów

ROK REALIZACJI 2015
Nr projektu Tytuł Kwota
8 Kwieciste Planty – rewitalizacja Plant Dietlowskich 22300 zł
15 Zielono mi – rewitalizacja 4 skwerów! 60000 zł
7 1000 Darmowych biletów do kina dla seniorów z Dzielnicy I Stare Miasto 12000 zł
6 Kazimierskie murale historyczne 20000 zł
16 Bezpieczny rodzinny ogród przy ulicy Krupniczej 38 – zakup i montaż kompleksowego systemu monitoringu wizyjnego 13715 zł
ROK REALIZACJI 2016
Nr projektu Tytuł Kwota
2 Sportowe Bulwary 60000 zł
18 „Chodź na kijki!” – zajęcia nordicwalking dla seniorów na Bulwarach 3790 zł
17 Książki na czasie i książki wszech czasów – Głosuj i szukaj ich w bibliotece 6000 zł