Aktualności - Dzielnica 1 Kraków

Aktualności

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania przyszłego parku kieszonkowego zlokalizowanego przy ul. Wita Stwosza w Krakowie. Spotkanie odbędzie się w Siedzibie Zarządu i Rady Dzielnicy I, ul. Rynek Kleparski 4.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10 maja 2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kleparz” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 […]

Ze smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że odszedł od nas w dniu 12 maja 2019 r. Witold Jan Kajstura, Radny Dzielnicy I Stare Miasto w II, III, V, VII i VIII kadencji Rady. Witold Jan Kajstura był Osobą oddaną działalności samorządowej, społecznikiem i dobrym człowiekiem. Z ogromnym zaangażowaniem pracował na rzecz mieszkańców Dzielnicy I […]

POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW KOMISARIAT POLICJI I W KRAKOWIE zaprasza wszystkich mieszkańców na DEBATĘ SPOŁECZNĄ na temat: „Bezpieczeństwo w rejonie Plant Krakowskich” Debata odbędzie się w dniu 16 maja 2019 roku o godz. 17:00 w siedzibie Rady Dzielnicy I Stare Miasto Rynek Kleparski 4

Serdecznie zapraszamy na Jubileusz 60-lecia Samorządowego Przedszkola nr 45. Szczegóły na plakacie.

Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów serdecznie zaprasza na warsztaty artystyczne „U Helclów”  mieszkańców Dzielnicy I  Stare. Zapraszamy osoby w wieku powyżej 50 roku życia. Warsztaty będą realizowane w okresie od maja do listopada 2019 roku w poniedziałki, wtorki, środy i  czwartki w godzinach 16.00- 17.30 w Domu Pomocy Społecznej im. L. i […]

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne w sprawie Budżetu Obywatelskiego:

Plan spotkań w maju 2019 r.: Temat przewodni: „Wyzwania opieki”   Maj 2019-05-08 16:00-19:00 Blok psychologiczny 2019-05-15 16:00-19:00 Pielęgnacja osób starszych 2019-05-22 16:00-19:00 Opieka nad osobami z chorobami demencyjnymi 2019-05-29 16:00-19:00 Pierwsza pomoc dla osób starszych 2019-05-30 16:00-18:00 Grupa Wsparcia   Udział w spotkaniach umożliwi osobom, które opiekują się w domu osobami w podeszłym wieku, […]

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 5 kwietnia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowy Świat”. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60 i poz. 235) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy […]

Od 16 kwietnia do 7 maja Zarząd Transportu Publicznego prowadzi konsultacje społeczne poświęcone projektowi uchwały zmieniającej reguły funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Krakowie. ZTP zakłada wzrost stawek opłat za postój oraz włączenie do SPP dwóch nowych obszarów miasta. W celu poinformowania mieszkańców o skali proponowanych zmian oraz zebraniu uwag, ZTP zdecydował się na przeprowadzenie konsultacji społecznych: w czwartek, 25 kwietnia w godz. […]