Aktualności - Dzielnica 1 Kraków

Aktualności

Fundacja Instytut Polityk Publicznych, operator Krakowskiego Panelu klimatycznego, we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej UMK oraz Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych które odbędą się w ramach Krakowskiego Panelu Klimatycznego. Konsultacje potrwają w okresie od 4 stycznia do 29 stycznia 2021 r. Przedmiot konsultacji: Jak Miasto Kraków i […]

Ferie z Muzeum Krakowa
(22.12.2020)

Zapraszamy do udziału w zajęciach, które jak co roku przygotowaliśmy dla dzieci i młodzieży na okres ferii zimowych. Choć nie możemy się spotkać osobiście, liczymy na Waszą obecność na spotkaniach w przestrzeni wirtualnej. W programie zajęcia plastyczne, warsztaty, quizy, oprowadzania tematyczne, filmy i prezentacje. Uwaga! Przed niektórymi zajęciami należy się zaopatrzyć w materiały papiernicze (szczegóły […]

Od dnia 7 grudnia  br.  mieszkańcy Krakowa mogą uzyskać bezpłatne wsparcie psychologiczne, umawiając się na konsultację z terapeutą w jednym z 4 stacjonarnych punktów pomocy, a w razie potrzeby na konsultacje w formie online. Każdy z punktów działa 2 razy w tygodniu po 5 godzin. Jednocześnie można zapisać się  na konsultacje online. Z bezpłatnej  pomocy […]

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w trwających od 26 listopada 2020 r. do 19 lutego 2021 r. konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika” Cel: Opracowanie funkcjonalnego planu zagospodarowania i użytkowania terenu obszaru „Wesoła” w celu stworzenia przestrzeni nazywanej roboczo “Zielonym Salonem Krakowa – przestrzeń spotkań, kultury i innowacji” […]

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zaproponowanego przez Komisję Kształtowania Środowiska Rady Miasta Krakowa w sprawie opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Konsultacje społeczne […]

Poniższy kwestionariusz ankiety jest skierowany do osób mieszkających w Krakowie. Celem prowadzonych badań jest zweryfikowanie czy odwiedzanie terenów zielonych pomaga zaspokajać potrzeby mieszkańców. Link do ankiety: tutaj.

W ramach kolejnego etapu konsultacji społecznych dotyczących realizacji zwycięskiego projektu z budżetu obywatelskiego “Tak dla Parku przy Karmelickiej”, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zaprasza Mieszkańców Krakowa do składania uwag do wstępnej  koncepcji zagospodarowania parku przy ul. Karmelickiej, która została zaprezentowana podczas warsztatów on-line, przeprowadzonych 30 listopada 2020 r. Uwagi można przekazywać za pomocą formularza konsultacyjnego […]

  Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana zaprasza dzieci w wieku od 6 do 12 lat na półkolonie zimowe. Zajęcia będą się odbywać w terminie 4.01 – 15.01.2021 r., w turnusach tygodniowych, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, w budynku CM przy ul. Krupniczej 38. Dzieci będą podzielone na dwie grupy wiekowe: 6-9 lat […]

W ramach kolejnego etapu konsultacji społecznych dotyczących realizacji zwycięskiego projektu z budżetu obywatelskiego “Tak dla Parku przy Karmelickiej”, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zaprasza Mieszkańców Krakowa do składania uwag do wstępnej  koncepcji zagospodarowania parku przy ul. Karmelickiej, która została zaprezentowana podczas warsztatów on-line, przeprowadzonych 30 listopada 2020 r. Uwagi można przekazywać za pomocą formularza konsultacyjnego […]